Quý khách lần đầu tiên mua sắm tại https://sacmaukhoedep.com/, vui lòng thực hiện theo các bước sau để tạo tài khoản mới:

Bước 1: Bấm chọn Đăng nhập/ Đăng ký. Điền email và mật khẩu tại ô Đăng ký và bấm chọn nút Đăng ký. Một email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ email Qúy khách.

Bước 2: Qúy khách vui lòng xác nhận email và bấm vào tạo tài khoản mới.

Bước 3: Sau khi xác thực tài khoản, Qúy khách có thể chọn đăng nhập và bắt đầu mua sắm để được tích lũy Doanh thu.